Διαμαντής Καρασούλας: Άνθρακες ο θησαυρός του επιδόματος των 200 ευρώ

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Άνθρακες ο θησαυρός του επιδόματος των 200 ευρώ


Oaed

Άπρακτοι φεύγουν οι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ - Λίγοι οι δικαιούχοι

Απογοήτευση διακατέχει την πλειοψηφία των μακροχρόνια ανέργων της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι προσέρχονται στα γραφεία του ΟΑΕΔ, με τα δικαιολογητικά τους για να ενταχθούν στο επίδομα των 200 ευρώ για έναν χρόνο και ενημερώνονται ότι δεν το δικαιούνται.

Η εγκύκλιος που απέστειλε ο ΟΑΕΔ σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, δυστυχώς αφορά μόνο έναν μικρό αριθμό μακροχρόνια ανέργων, καθώς κάποιος που είναι περισσότερο από 14 μήνες χωρίς δουλειά δεν δικαιούται επιδόματος.

Δηλαδή αν για παράδειγμα το ταμείο ανεργίας τελειώσει τον Ιανουάριο, δικαιούχοι των 200 ευρώ είναι όσοι κάνουν αίτηση μέχρι τον Μάρτιο διαφορετικά το χάνουν, ενώ και όσοι έμειναν άνεργοι πριν από τον Οκτώβριο του 2013 δε μπορούν να κάνουν αίτηση.

Δικαιούχοι του επιδόματος βάση της εγκυκλίου, είναι μακροχρόνια άνεργοι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 20 μέχρι και 66 ετών, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας, βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 10.000 ευρώ.

Με βάση τις σχετικές οδηγίες, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος αναλάβει μισθωτή ή μη δραστηριότητα, δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του, απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο, δεν εμφανισθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα, συμπληρώσει το 67 έτος της ηλικίας του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου